M-P-004 แก้วน้ำพลาสติกทรงผอม
แก้วน้ำพลาสติกทรงผอม

สี: ม่วง
ความจุ: -
ขนาด: 9 x 12.5 cm.
วัสดุ: พลาสติก
บรรจุภัณฑ์: บรรจุกล่องรวม ไม่มีถุง ไม่มีกล่องแยกใบ
จำนวนบรรจุต่อลัง: -
ขนาดลัง: -
น้ำหนักลัง: -

 
 
รายละเอียดอื่นๆ
สินค้าสั่งผลิต (by order) ใช้ระยะเวลาผลิต 30-45 วัน
เลือกสีแก้วได้ 1 สี ตามมาตรฐานเท่านั้น
แก้วน้ำพลาสติกทรงผอม สกรีนโลโก้ได้สวยงาม
 
MP004 แก้วน้ำพลาสติกทรงอ้วน
แก้วน้ำพลาสติกทรงอ้วน

สี: ม่วง
ความจุ: -
ขนาด: 9 x 12.7 cm.
วัสดุ: พลาสติก
บรรจุภัณฑ์: บรรจุกล่องรวม ไม่มีถุง ไม่มีกล่องแยกใบ
จำนวนบรรจุต่อลัง: -
ขนาดลัง: -
น้ำหนักลัง: -

 
 
รายละเอียดอื่นๆ
สินค้าสั่งผลิต (by order) ใช้ระยะเวลาผลิต 30-45 วัน
เลือกสีแก้วได้ 1 สี ตามมาตรฐานเท่านั้น
แก้วน้ำพลาสติกทรงอ้วน สกรีนโลโก้ได้สวยงาม
 
MP004 แก้วน้ำพลาสติก 2 ระดับ
แก้วน้ำพลาสติก 2 ระดับ

สี: ฟ้า
ความจุ: -
ขนาด: 7 x 8.5. cm.
วัสดุ: พลาสติก
บรรจุภัณฑ์: บรรจุกล่องรวม ไม่มีถุง ไม่มีกล่องแยกใบ
จำนวนบรรจุต่อลัง: -
ขนาดลัง: -
น้ำหนักลัง: -

 
 
รายละเอียดอื่นๆ
สินค้าสั่งผลิต (by order) ใช้ระยะเวลาผลิต 30-45 วัน
เลือกสีแก้วได้ 1 สี ตามมาตรฐานเท่านั้น
แก้วน้ำพลาสติก 2 ระดับ สกรีนโลโก้ได้สวยงาม